Updates over het coronavirus

Lees hier de laatste updates over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Ziet u situaties die niet passen binnen de coronamaatregelen?

Laat het ons weten! Stuur een mail naar boa@derondevenen.nl. U ontvangt (uiterlijk) binnen 24 uur antwoord. Bel alleen in spoedeisende gevallen 112.

Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari - 14 januari 2022

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Beeldsamenvatting coronaregels 14 januari 2022

 

Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown - 18 december 2021

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

211218-beeldsamenvatting-coronaregels-18-december-2021-toegankelijk maatregelen

Avondsluiting wordt verlengd, basisonderwijs week eerder dicht - 14 december 2021

Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen zijn. De effecten van de maatregelen en onze gezamenlijke inzet zijn dus zichtbaar. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen en reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld, moeten we het virus verder blijven terugdringen. Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant. De verwachting is dat deze variant de komende weken de plaats van de deltavariant zal overnemen. Er zijn nog veel onzekerheden over de besmettelijkheid, de bescherming door de huidige vaccins en de ernst van het ziektebeeld.

15-12-21-beeldsamenvatting-Coronaregels-druk

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag - 26 november 2021

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

211126-Beeldsamenvatting-Coronaregels

Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Strengere coronamaatregelen geknipt

Extra coronamaatregelen, meer aandacht voor de basisregels

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid. 

Coronamaatregelen+6+nov_V4nov_page-0001 (1)

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Juiste sheet maatregelen per 25-9

Stap voor stap de 1,5 meter loslaten

De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog dagelijks toe. Toch is een verdere stijging nodig. Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. Het kabinet heeft 13 augustus 2021 besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

210813_Stappenplan_13Aug_06_1080x1350

Coronamaatregelen tijdens de zomer

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

210709-maatregelen-per-10-juli

Stap 4 openingsplan

Het kabinet heeft op 26 juni de 4e stap in het openingsplan gezet. De meeste maatregelen zijn niet meer nodig en zijn versoepeld.

 

 

Openingsplan stap 3: bijna alles open

Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open, waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden kan steeds meer. 

Openingsplan stap3

Reisadvies Vakantie

Vakantieplannen? Vanaf 15 mei geldt per land een reisadvies. Reizen en op vakantie gaan is in coronatijd niet zonder risico's. Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

Bekijk altijd de actuele reisadviezen via de website van Nederland Wereldwijd.

Reisadvies Vakantie

Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan op 19 mei.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk

Openingsplan stap 1

Het kabinet heeft besloten dat de 1e stap in het openingsplan op 28 april wordt gezet. Lees hier meer over op de website van Rijksoverheid.

Stap 1 Openingsplan

Openingsplan

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt.
Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Openingsplan: Stap voor stap meer mogelijk

Buitenschoolse opvang (bso) open op 19 april

Per 19 april gaat de bso weer voor alle kinderen open. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Meer informatie vind u op de website van Rijksoverheid.

Maatregelen tegen corona blijven gelden

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met 20 april in lockdown. Door ons aan de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Geen ruimte voor versoepelingen lockdown

Sporten tijdens de lockdown

Ook volwassenen vanaf 27 jaar kunnen per 16 maart onder voorwaarden gezamenlijk sporten op sportaccommodaties buiten. Daarnaast zijn per 16 maart zwemlessen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Sporten tijdens lockdown

Winkelen op afspraak

Het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er geen ruimte voor versoepelingen. Voor winkelen op afspraak geldt per 16 maart een aanpassing van de regels voor het ontvangen van klanten. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Winkelen op afspraak

 

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Voorzichtige verruiming tijdens de Lockdown

De avondklok geldt, ook vanavond

Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan de maatregelen te houden, zoals de avondklok. 

Meer informatie vind je op de site van Rijksoverheid.

Houd je aan de avondklok

Bestellen en afhalen bij winkels

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels per 10 februari. Hoe werkt dat?

visual ophalen en afhalen bij winkels

Avondklok verlengd vanwege mogelijke nieuwe golf van besmettingen

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Avondklok verlengd

Lockdown verlengd

De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Lockdown verlengd

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 9.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Lees hier meer over de chat van Veilig Thuis.

Avondklok: Blijf binnen

Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Meer informatie over de avondklok vindt u via de website van Rijksoverheid.

Avondklok: blijf binnen

Lockdown verder aangescherpt

We maken ons grote zorgen om nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant. Er zijn t/m zeker 9 februari aanvullende maatregelen nodig om deze virusvarianten onder controle te krijgen.Meer informatie vindt u via de website van Rijksoverheid.

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken. Lees meer op de website van Rijksoverheid

Website_Poster+Nederland+blijft+in+lockdown-1

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Lockdown vanaf 15 december

Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. Lees meer op de website van Rijksoverheid. 

Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het vanaf 1 december 2020 verplicht een mondkapje te dragen publieke ruimtes. Dat zijn onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moet een mondkapje worden gedragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksoverheid.

Infographic over het gebruik van mondkapjes

Vanaf 19 november gaat de gedeeltelijke lockdown verder

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksoverheid.

Vanaf 18 november 2020 geldt een nieuwe noodverordening. 

Gedeeltelijke Lockdown gaat verder

Vanaf 4 november tijdelijk strengere maatregelen

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksoverheid.

Vanaf 6 november 2020 geldt een nieuwe noodverordening. 
De nieuwe maatregelen omvatten onder meer striktere regels voor groepsvorming op straat, beperkingen op sporten in groepsverband, een negatief reisadvies voor het buitenland en de voorlopige sluiting van openbare gelegenheden als bioscopen en musea.

A9024D58-A868-4AF0-B3A7-BD672A397569

Halloween en Sint Maarten in coronatijd

Tijdens Halloween (31 oktober) en Sint Maarten (11 november) gaan kinderen langs de deuren om snoep op te halen. Helaas hebben de coronamaatregelen invloed op deze feesten. Dat is ontzettend jammer voor de kinderen die het leuk vinden om verkleed en geschminkt of zingend met een lampion in de hand snoep op te halen. Het advies van de Veiligheidsregio Utrecht is om een jaartje over te slaan. 

Belangrijkste wijzigingen per 14 oktober

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

201013_gedeeltelijke-lockdown-png-v2

Belangrijkste wijzigingen per 1 oktober

Vanaf vandaag geldt het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. Alle actuele informatie over dit advies vindt u op de website van Rijksoverheid.

Belangrijkste wijzigingen per 29 september

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening. Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt. Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke maatregelen.

49DED167-D205-4F57-9DB1-DB8FDB3F487C

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen, zodat we strengere maatregelen en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen.

Meer informatie via de website van Rijksoverheid.

Belangrijkste wijzigingen per 27 september

Vanaf zondag 27 september 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening. De noodverordening is een regionale vertaling van landelijke maatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft ook aanvullende maatregelen genomen.

Deze noodverordening heeft enkele aanvullingen ten opzichte van de vorige noodverordening:
•Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de groepen waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt;
•Ter verduidelijking is toegevoegd dat ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs allemaal om 01.00 uur 's nachts dicht moeten.

Verder geldt: 
Samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats moeten voortaan worden gemeld bij de gemeente waar ze plaatsvinden. Dit doet u met een meldingsformulier. 

Melding bijeenkomst

Vanwege het coronavirus is het vanaf 20 september 18.00 uur verplicht om samenkomsten met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Dit kunt u eenvoudig doen door een online formulier in te vullen op de website van Gemeente Utrecht.

In het formulier vindt u ook de optie 'keuze voor gemeente'. Door hier 'De Ronde Venen' aan te klikken, komt uw melding vanzelf bij ons terecht.  

Belangrijkste wijzingingen vanaf 20 september

Vanaf zondag 20 september geldt een nieuwe noodverordering. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Vanaf zondag 20 september 18.00 uur gelden extra maatregelen. In de horeca moet vanaf 24.00 uur de muziek uit en het volle licht aan. Er mogen dan geen nieuwe mensen meer naar binnen. De zaken moeten om 01.00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen. Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Voor georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimtes (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden) geldt een meldplicht. 

Verder gelden in de regio Utrecht deze aanvullende maatregelen.

Maatregelen per 27 september

Lees alle maatregelen op de website van Rijksoverheid.

Belangrijkste wijzingingen vanaf 17 september

Vanaf donderdag 17 september geldt een nieuwe noodverordening. Van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen. Hierin staat de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer.

Belangrijkste wijzingingen vanaf 21 augustus

Vanaf vrijdag 21 augustus geldt een nieuwe noodverordening. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen opgenomen voor studie- en studenten- en studentensportverenigingen, horeca en onderwijs.

Activiteiten studenten

Studieverenigingen, studentenverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen introductieactiviteiten organiseren voor zover deze gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Kleinschalige fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.

Verder blijven de basisregels van kracht: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om het aantal mensen dat u in uw huis, tuin of op het balkon ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Belangrijkste wijzingingen vanaf 18 augustus

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Dat willen we voorkomen. Daarom worden enkele landelijke maatregelen aangescherpt.

Lees de belangrijkste wijzigingen op de website van Rijksoverheid. 

Maatregelen 25 september 2020

Belangrijkste wijzigingen vanaf 6 augustus

Het aantal mensen dat is besmet met het coronavirus neemt de laatste weken toe. Donderdag 6 augustus kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge extra maatregelen aan om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar het baart zorgen dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de nieuwe uitbraken. Als we het tij niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Het kabinet heeft daarom besloten een paar afspraken te verscherpen en gemeente te steunen bij het nemen van lokale maatregelen. Zo houden we corona onder controle.

De belangrijkste maatregelen blijven: 
-    Houd 1,5 meter afstand, binnen en buiten
-    Vermijd drukke plekken
-    Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
-    Werk zoveel mogelijk thuis
-    Was vaak je handen

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

In verband met de aangescherpte maatregelen geldt vanaf 8 augustus een nieuwe noodverordening

Belangrijkste wijzigingen per 15 juli

Per 15 juli is de nieuwe noodverordening van kracht.

Belangrijkste wijzigingen per 1 juli: 1,5 meter blijft de norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Lees meer over de nieuwe regels per 1 juli 2020 op Rijksoverheid.nl.

Belangijkste wijzigingen per 15 juni 

 • De voorzieningen op campings en vakantieparken zijn weer open. 
 • Praktijklessen en toetsen op het MBO zijn toegestaan.
 • Tentamens en praktijklessen hoger onderwijs zijn toegestaan.

Vakantie en reizen

Kijk voor de actuele regels rond vakantie en reizen op de website van Rijksoverheid.nl.

Onderwijs en kinderopvang

De scholen en kinderopvang gaan stap voor stap open. Alle actuele informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Belangrijkste wijzigingen vanaf 15 juni

Belangrijkste wijzigingen per 1 juni

Publieke ruimte (parken, pleinen en op straat)

Samenkomst in de publieke ruimte zijn per 1 juni toegestaan. Dit betekent dat inwoners met elkaar kunnen afspreken in het park om bijvoorbeeld te picknicken of bij te praten. Wel geldt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Uitzondering op deze regel is dat leden van een gezamenlijke huishouding deze afstand niet hoeven te houden.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 •    Binnen een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 •    Bezoekers moeten reserveren;
 •    Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 •    Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Cultuur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 mensen in het publiek per zaal/ruimte;
 • bezoekers moeten vooraf reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Sanitair

Gemeenschappelijke toiletten in parken, op stranden bij natuurgebieden en jachthavens mogen weer open. Bij jachthavens moeten wel de gemeenschappelijke douche- en wasvoorzieningen dicht blijven.

Onderwijs en kinderopvang

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

-    De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en gaat ook per 8 juni weer open.
-    Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

Openbaar vervoer

 • in tram, bus en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Actuele routekaart vanaf 1 juni

Stap voor stap meer ruimte vanaf 11 mei 

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

Lees meer over drukte vermijden

Wat houdt dit in? 

Vanaf 11 mei gelden de onderstaande versoepelingen en voorwaarden: 

Scholen 

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enzovoort), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enzovoort).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

COL-regeling opengesteld 

Op woensdag 29 april werd door het ministerie van Economische zaken de Corona Overbruggingsregeling (COL-regeling) opengesteld. Deze steunregeling is speciaal bedoeld voor ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen. Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld.

Lees meer over de COL-regeling

Maatregelen verlengd tot 19 mei - Voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren 

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. ‬ 

Lees meer over de verlengde maatregelen

Wijzigingen papierinzamelingen in april

In de maand april wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor is het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.

De nieuwe ophaaldata

Nieuwe ophaaldata papier in paril
Kern Oude datum Nieuwe datum
Mijdrecht Zaterdag 4 april Donderdag 9 april
Abcoude PIUS Dinsdag 7 april Donderdag 16 april
Abcoude HVA, Baambrugge, Amstelhoek, De Hoef Zaterdag 11 april Donderdag 16 april
Wilnis Zaterdag 18 april Donderdag 23 april
Vinkeveen Zaterdag 25 april Woensdag 29 april

Papierinzameling buitengebied ongewijzigd

In het buitengebied wordt het papier al ingezameld door Remondis. Voor dit gebied gelden daarom geen wijzigingen in de ophaalmomenten.

Zorg ervoor dat uw container vóór 7.30 uur buiten staat

De medewerkers van Remondis hebben andere tijdsschema's dan de vrijwilligers. Zorg er daarom voor dat uw container vóór 7.30 uur aan de straat staat.

De app Afvalwijzer is bijgewerkt met de nieuwe data

Gebruikers van de app Afvalwijzer moeten even de app opnieuw opstarten. De nieuwe ophaaldata zijn hierin verwerkt. Via de app blijft u zo op de hoogte van het juiste ophaalmoment. De gratis app Afvalwijzer kunt u via de App Store of Play Store of downloaden.

Gemeentehuis De Ronde Venen vanaf donderdag 2 april alleen in de ochtenden open

Gemeente De Ronde Venen past de openingstijden van het gemeentehuis aan. Vanaf donderdag 2 april is het gemeentehuis in Mijdrecht op doordeweekse dagen tot 12.30 uur open. Alleen bezoekers met een afspraak kunnen op het gemeentehuis langskomen. Telefonisch blijft de gemeente op de gebruikelijke openingstijden bereikbaar. De openingstijden van de afvalbrengstations veranderen ook niet.

Lees meer over de openstelling

Maatregelen verlengd tot dinsdag 28 april

De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

Lees meer over de verlenging van 28 april

Consultatiebureau Mijdrecht tijdelijk naar Vinkeveen

Het consultatiebureau van GGD regio Utrecht in Mijdrecht verplaatst vanaf 30 maart tijdelijk naar Vinkeveen. Het tijdelijke adres in Vinkeveen is Scholeksterlaan 2. Ouders en verzorgers die al een afspraak hebben, kunnen op hetzelfde tijdstip en datum terecht op dit adres. Inloopspreekuren gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door.

Het consultatiebureau wordt verplaatst omdat het gebouw in Mijdrecht vanwege de uitbraak van het coronavirus voor andere doeleinden wordt gebruikt. Heeft u vragen over vaccinaties of het opvoeden en opgroeien van uw kind? Neem dan contact op met GGD regio Utrecht via 033-460 00 46.

Aangescherpte maatregelen vanaf 23 maart 2020

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees meer over de maatregelen vanaf 23 maart

Geen cijfers meer over besmettingen coronavirus in de regio

GGD Regio Utrecht heeft aangegeven vanaf maandag 23 maart niet meer het aantal nieuwe besmettingen in de regio te delen. Zij geven hierbij aan:

 

"Sinds het aangepaste testbeleid zijn deze getallen geen goede graadmeter voor het totale aantal besmettingen."

 

Lees verder op de website van GGD Regio Utrecht

Markten in De Ronde Venen gaan door in aangepaste vorm

Vanaf woensdag 25 maart gelden voor de markt in Abcoude en Mijdrecht de volgende instructies:

1. De kramen moeten verspreid over de markt worden opgesteld. Zo is het mogelijk de drukte te spreiden. En kan iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden op de markt.

2. Marktkramen met non-food gaan dicht. Er is alleen verkoop van etenswaren (en drinken) toegestaan. Dit is om voldoende afstand tussen de kramen te houden.

3. Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie, mag niet ter plaatse worden gegeten/gedronken. U mag het alleen afhalen en op een andere plek eten/drinken.

4. Zit- of staan-mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.

Gemeentelijke sportaccommodaties zijn dicht

De sporthallen in De Ronde Venen zijn gesloten tot en met maandag 6 april. Ook de sportvelden zijn gesloten. Dit geldt voor alle gebruik. Er mag dus niet op de velden worden gesport.

Een brief van burgemeester Maarten Divendal aan alle kinderen uit de Ronde Venen

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Burgemeester Maarten Divendal heeft daarom aan alle kinderen uit De Ronde Venen een brief geschreven waarin duidelijker uitgelegd wordt hoe je met het coronavirus om kunt gaan.

Lees de brief van de burgemeester hier

Bezorgen en afhalen maaltijden blijft mogelijk, maar vermijd drukte

De Rijksoverheid schrijft over het bezorgen en afhalen van maaltijden:

"Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Het kabinet bekijkt of restaurants zonder afhaalmogelijkheid toch toestemming kunnen krijgen om zo’n voorziening te openen. Nu is daarvoor een vergunning nodig."

Lees meer over regelingen voor ondernemers

Maatregelen vanaf 15 maart 2020

Het kabinet heeft op 15 maart een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De maatregelen gelden tot en met dinsdag 28 april. 

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met dinsdag 28 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders met cruciale beroepsgroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 28 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 26 april. 
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Lees het volledige bericht over de maatregelen vanaf 15 maart

Maatregelen voor ondernemers

Verruiming BMKB-regeling vanwege het coronavirus

Er komt een verruiming van de BMKB-regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet..

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. 

Lees verder over de verruiming BMKB

Lees meer over de maatregelen voor ondernemers

Lees meer op de website van de KvK

Aantal besmettingen met het coronavirus in De Ronde Venen

Tot 23 maart zijn in gemeente De Ronde Venen zes besmettingen van het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.

 • Maandag 23 maart is er 1 besmetting gemeld: 1 persoon uit Mijdrecht.
 • Zondag 22 maart zijn er 2 besmettingen gemeld: 1 in Mijdrecht en 1 in Abcoude.
 • Vrijdag 20 maart werd een besmetting in Mijdrecht gemeld, en zondag 15 maart werd bij 2 inwoners het coronavirus vastgesteld. Het ging hier om 1 inwoner uit Abcoude en 1 uit Mijdrecht. De twee personen verblijven in thuisisolatie.

Lees meer over besmettingen in De Ronde Venen