Informatiebijeenkomsten over verkeersstructuur Vinkeveen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de verkeersstructuur in Vinkeveen te verbeteren. Begin mei heeft de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting. Afgesproken is dat bureau Goudappel Coffeng nader onderzoek doet naar de voorkeursvariant van de gemeenteraad. Dit onderzoek is afgerond. Tijdens 2 informatiebijeenkomsten worden de resultaten gepresenteerd.

Informatiebijeenkomsten op woensdag 7 juli in De Boei

In verband met de coronamaatregelen worden 2 bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur. De tweede bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur. De bijeenkomsten zijn hetzelfde. De coronamaatregelen staan het toe een bijeenkomst voor maximaal 50 personen te organiseren, mits zij op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. De bijeenkomsten vinden plaats in De Boei, Kerklaan 32.

Wilt u aanwezig zijn bij een van de informatiebijeenkomsten? Meld u zich dan aan via de site

In verband met de, weliswaar versoepelde coronamaatregelen, is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor een van de bijeenkomsten. Per bijeenkomst is er ruimte voor 50 personen. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/aanmeldendeboei

In september neemt de gemeenteraad een besluit

Parellel aan het onderzoek van Goudappel Coffeng bereidt de gemeente een voorstel voor de gemeenteraad voor. De uitkomsten van het onderzoek van Goudappel Coffeng vormen een belangrijk onderdeel voor de inhoud van het raadsvoorstel. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in de vergadering van 30 september een definitief besluit neemt ten aanzien van het verbeteren van de verkeersstructuur in Vinkeveen en het verder uitwerken van de plannen voor de ontwikkeling van het centrumplan Vinkeveen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stel ze gerust! Het eenvoudigst is een e-mail te sturen naar ontwikkelingvinkeveen@derondevenen.nl. U kunt natuurlijk ook bellen. Dit kan via het algemene nummer 0294-291616, waarbij u kunt vragen naar de projectleider Joris Gerritsen.