Inloopavond ontwikkeling nieuwe woonwijk Maricken II in Wilnis

Afgelopen maart ondertekenden gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed een onderhandelingsakkoord over de uitgangspunten van de woningbouwontwikkeling Maricken 2. Tijdens een inloopavond praten de betrokken partijen inwoners bij over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Maricken 2 in Wilnis. De huidige plannen worden voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden. Ook is er genoeg ruimte om vragen te stellen. Informatie over de start van de verkoop van de woningen, prijzen en woningtypen worden deze avond nog niet verstrekt.

De inloopavond is op dinsdag 14 juni van 19.00 tot 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

De ingang is aan de kant van het Raadhuisplein (Croonstadtlaan 111, Mijdrecht). Inwoners kunnen tijdens deze avond hun reactie en ideeën geven op de invulling. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/maricken-2

Wat gebeurt er na de inloopavond? 

De komende tijd verzamelt de gemeente samen met de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Ge-biedsontwikkeling en Blauwhoed ideeën en vragen van omwonenden en geïnteresseerden. Dit nemen zij dan mee bij de uiteindelijke planvorming. Informatie over de voortgang is te vinden op www.derondevenen.nl/maricken. Ook kunnen inwoners en geïnteresseerden zich binnenkort aanmelden voor een nieuwsbrief over het nieuwbouwproject.