Inloopavond ontwikkeling nieuwe woonwijk op de Argon-locatie in Mijdrecht

Eerder dit jaar ondertekenden de gemeente met sportvereniging Argon een intentieovereenkomst. Dit was een eerste stap in de herontwikkeling van 3 sportvelden tot betaalbare woningen voor star-ters en senioren. Met stedenbouwkundig Bureau Atelier Dutch en Juli Advies werkte de gemeente de afgelopen maanden aan een schetsontwerp. Tijdens een inloopavond praten de betrokken partijen inwoners bij over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in Mijdrecht.

De inloopavond is op dinsdag 11 oktober van 18.30 tot 21.00 uur in sporthal de Phoenix 

De huidige plannen worden voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden. Ook is er genoeg ruimte om vragen te stellen. Informatie over de start van de verkoop van de woningen, prijzen en woningtypen worden deze avond nog niet verstrekt.

Wat gebeurt er na de inloopavond?

De plannen zijn nog niet definitief. De bouwlocatie ligt op gemeentegrond. Om hier betaalbare woningen te bouwen moet een ruimtelijk kader worden vastgesteld en het bestemmingsplan gewijzigd worden. De komende tijd werkt de gemeente in overleg met mensen uit de buurt en toekomstige bewoners de plan-nen verder uit. Daarna bespreekt de gemeenteraad het ruimtelijk kader en het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, dan start de bouw.