Inloopbijeenkomst Het Oosterland

De plannen voor woningbouwproject Het Oosterland krijgen steeds meer vorm. Daarom organiseert de gemeente samen met de ontwikkelaar Kavel Vastgoed B.V. op 9 mei een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de plannen, de aanpassingen in het bestemmingsplan en belangrijke thema’s zoals groen en parkeren. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Woningbouw Het Oosterland

In het glastuinbouwgebied aan de Tuinderslaan / Oosterlandweg komen ongeveer 750 woningen. De am-bitie van het project is om voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, starters en jonge gezinnen, woningen te bouwen. We gaan uit van 30% sociale huurwoningen, 5% goedkope koopwoningen en/of middeldure huurwoningen, 20% betaalbare koopwoningen en 45% vrije sector. De huizen komen in een landschappelijke omgeving die bestaande en historische waarden in het gebied versterkt.

Wethouder Huib Zevenhuizen is blij met de plannen voor dit project en zegt: “Met dit project zorgen we voor meer doorstroom voor iedereen. Voor oudere inwoners – die in het dorp willen blijven - is dit een geweldig project om hun huis te verruilen voor kleinere nieuwbouw en plek te maken voor een gezin”.

Inloopbijeenkomst

Datum      : dinsdag 9 mei 2023
Locatie     : Gemeentehuis
                   Croonstadtlaan 111, Mijdrecht, de ingang is aan de kant van het Raadhuisplein
Tijdstip     : 19.00 – 20.30 uur

Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 20.30 uur op elk gewenst tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.