Inloopbijeenkomst over de toekomst van het gemeentehuis in Mijdrecht

In maart 2023 organiseert gemeente De Ronde Venen een referendum over de toekomst van het gemeentehuis in Mijdrecht. Dit referendum vindt tegelijk plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Inwoners kunnen dan stemmen voor renovatie van het gemeentehuis op de huidige plek of nieuwbouw op een andere plek (naast het Veenweidebad). De gemeente zal inwoners nog uitgebreid informeren over het referendum en waar zij uit kunnen kiezen. Voor buurtbewoners die nu al vragen hebben, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op dinsdag 8 november.

Waarom een nieuw gemeentehuis?

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van nu en is niet toekomstbestendig. Het gebouw is bijvoorbeeld niet meer brandveilig, voldoet niet aan de Arbowetgeving, is niet duurzaam en het energiegebruik is te hoog.

Inloopavond op dinsdag 8 november van 19.30 tot 21.00 uur

De inloopavond is in de raadzaal van het gemeentehuis (Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht). Tijdens deze avond kunnen inwoners tussen 19.30 uur en 21.00 uur bij de gemeente binnenlopen. Wethouder Cees van Uden is samen met collega’s aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.