Inloopbijeenkomst over gebruik Mondriaanschool, bibliotheek en kazerne

Basisschool Piet Mondriaan, dienstencentrum Angstelborgh, de bibliotheek en de brandweerkazerne zijn belangrijke gebouwen in Abcoude. Het ene gebouw heeft echter meer ruimte nodig, de ander moet worden opgeknapt en de derde komt leeg te staan. Hoe zorgen we ervoor dat we de gebouwen doelmatig blijven gebruiken? Hoe kunnen we ze efficiënt inzetten? Daarover organiseert de gemeente dinsdag 16 mei een bijeenkomst in het Sporthuis.

Het aantal inwoners van Abcoude groeit. Daardoor gaan er ook meer kinderen naar de Piet Mondriaanschool. 2 extra lokalen zijn nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Het geld om het aantal lokalen uit te breiden is beschikbaar. Waar de 2 lokalen moeten komen is een puzzel. 

Uitbreiding van de Piet Mondriaanschool is lastig

Uitbreiding van het huidige gebouw is niet mogelijk. Wel kunnen 2 lokalen in het groenstrookje voor het gebouw (op de kruising Broekzijdselaan/Dokter van Doornplein) geplaatst worden. Dit is echter geen ideale plek voor de lokalen. 

De 2 lokalen onderbrengen in het gedeelte van de bibliotheek

Een mogelijke oplossing kan de verhuizing van de bibliotheek zijn naar een andere plek in Abcoude. De bibliotheek huurt nu ruimte in de school. Na vertrek van de bibliotheek ontstaat ruimte om de 2 lokalen in het bestaande gebouw onder te brengen.  

Dienstencentrum en bibliotheek in één gebouw?

Vlakbij de bibliotheek ligt dienstencentrum en servicepunt De Angstelborgh. Dit gebouw is relatief verouderd en moet worden opgeknapt. Een mogelijkheid zou zijn in het opgeknapte gebouw ook de bibliotheek onder te brengen.    

Kan de oude brandweerkazerne een oplossing bieden?

Aan de Burgemeester des Tombeweg wordt een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Dat betekent dat de oude kazerne aan het Brandweerplein leeg komt te staan. Een mogelijkheid kan zijn een deel van de oude brandweerkazerne in te richten als bibliotheek.

Welke andere oplossingen ziet u?

Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt voor de oplossing. De gemeente hoort graag welke oplossing inwoners zien om de Piet Mondriaanschool de noodzakelijke uitbreiding te geven. Die
oplossing kan liggen in één van de genoemde mogelijkheden of in een andere variant. 

Bijeenkomst op dinsdag 16 mei

Om de mening en ideeën van inwoners te horen organiseert de gemeente op dinsdag 16 mei een bijeenkomst.

Locatie: De Sprong in het Sporthuis Abcoude
Adres:   Geinplein 3
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur

De avond start met een nadere toelichting van wethouder Cees van Uden op het doel van de bijeenkomst. Aansluitend vinden er in De Sprong in kleinere groepen gesprekken plaats over wat oplossingen kunnen zijn. Inwoners zijn van harte uitgenodigd de avond bij te wonen en mee te denken. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.