Inloopmoment concept ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied

Zoals het er nu uitziet start de bestemmingsplanprocedure voor de Vinkeveense Plassen eind april met de terinzagelegging van het concept ontwerpbestemmingsplan. Om inwoners hierover te informeren houdt de gemeente op woensdag 19 april 2023 2 inloopmomenten. Van 16.00 tot 18.00 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in De Boei in Vinkeveen. Zij kunnen dan het concept ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Wat staat er in het nieuwe bestemmingsplan? 

In het concept ontwerpbestemmingsplan staan regels voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied en in het bijzonder de legakkers. Dit maakt het voor eigenaren van de legakkers duidelijk wat zij met hun perceel/eiland mogen doen. En daarnaast focust het concept ontwerpbestemmingsplan zich op het behoud van de legakkerstructuur en de prachtige natuur rondom de Vinkeveense Plassen. 

Om welk gebied gaat het precies?

Het concept ontwerpbestemmingsplan gaat over de Noordplas, Zuidplas en Kleine plas, exclusief het gebied Botshol (onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Abcoude uit 2009) en exclusief de om de plassen liggende linten (onderdeel van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen, Kom Vinkeveen of Dorpskernen). Tot het plassengebied behoort ook het recreatiegebied Winkelpolder. Ook de legakkers in de plassen, inclusief het gebied met legakkers ten zuiden van het lint van Achterbos, ’t Meertje’, maken deel uit van het plangebied. 

Inloopsessies op woensdag 19 april van 16.00 tot 18.00 uur & 19.00 tot 21.00 uur in De Boei 

Op woensdag 19 april organiseert gemeente De Ronde Venen 2 inloopmomenten in De Boei (Kerklaan 32, Vinkeveen). Van 16.00 tot 18.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen en kennisnemen van het concept ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2023. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens deze middag en avond is het niet mogelijk een zienswijze in te dienen.