Laadlocaties voor elektrische auto’s in De Ronde Venen

De vraag naar elektrische auto’s neemt toe en daarmee ook de vraag naar elektrische laadpalen. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen. Daarvoor is een kaart opgesteld met de locaties voor laadpalen tot 2027. De laadlocaties zijn in te zien via www.derondevenen.nl/locatieslaadpalen. Inwoners kunnen tot en met 17 november 2022 hun opmerkingen op de laadlocaties kenbaar maken.

Elektrisch rijden neemt toe 

De overgang naar elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Nederland. Veel eigenaren van elektrische auto’s hebben niet de mogelijkheid hun auto op te laden op hun eigen oprit. Zij hebben daarvoor een laadpaal langs de openbare weg nodig. De verwachting is dat er in Nederland in 2030 2 miljoen laadpalen nodig zijn. In De Ronde Venen zijn er naar verwachting in 2030 500 nodig voor het opladen van elektrische auto’s. In 2020 waren dat er nog 45.

Kaart met locaties laadpalen tot 2027

Op dit moment duurt een aanvraag van een openbare laadpaal lang. Om dit proces te versnellen hebben MRA-E, Stedin, Total Energies en gemeente een laadkaart opgesteld. Dit is een kaart van de hele gemeente waarop te zien is waar in de toekomst laadpalen kunnen komen. Als een eigenaar van een elektrische auto een aanvraag doet, wordt met deze laadkaart de locatie voor het plaatsen van een laadpaal bepaald.

Bepalen locaties laadpalen

Er is bij het bepalen van de locaties rekening gehouden met de verwachte behoefte aan laadpalen, de aanwezigheid van bestaande laadpalen, de aanwezigheid van kabels voor een aansluiting, de aanwezigheid van groen, woningen (niet direct bij een raam) en de inrichting van de parkeerplaatsen. 

Opmerkingen en vaststellen laadlocaties

De laadlocaties zijn nu in te zien en opmerkingen kunnen doorgeven worden tot en met 17 november 2022. De gemeente bekijkt of de opmerkingen aanleiding zijn om de locatie van een laadpaal aan te passen. Daarna neemt de gemeente in december 2022 verkeersbesluiten, waarmee de locaties worden vastgelegd. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een verkeersbesluit, zo ook tegen deze verkeersbesluiten. Het maken van bezwaar kan gedurende 6 weken na publicatie. Publicatie vindt plaats via de website, officiëlebekendmakingen.nl en de gemeentepagina.

Meer informatie

Op de pagina www.derondevenen.nl/locatieslaadpalen is meer informatie te vinden. Ook staat daar de link naar de kaart om de laadlocaties in te zien en opmerkingen door te geven.

pbweek43_22073_Locaties laadpalen in De Ronde Venen