Leerlingen VLC kruipen in de huid van gemeenteraadsleden

20 leerlingen van het VeenLanden College kropen vorige week in de huid van gemeenteraadsleden. Verdeeld over 3 fracties bespraken ze in de raadszaal een fictief raadsvoorstel. Het debat was onderdeel van een bezoek dat de leerlingen brachten aan het gemeentehuis. Wethouder Maarten van der Greft (Inwonersparticipatie) was hun gastheer.

De bezoekende leerlingen volgen het programma International Business College (IBC). De leerlingen doen 4 dagen in de week mee met het reguliere lesprogramma, de 5de dag staat in het teken van ondernemen. De leerlingen starten een eigen bedrijf, volgen gastlessen en leggen werkbezoeken af. 

Het bezoek aan het gemeentehuis startte met een pubquiz geleid door wethouder Van der Greft. De vragen testten de kennis van de leerlingen over bijvoorbeeld de gemeente, het functioneren van een lokale democratie en de gemeenteraadsverkiezingen. De leerlingen wisten aardig wat quizvragen goed te beantwoorden. Uit hun eigen vragen aan wethouder Van der Greft bleek ook hun interesse in gemeentelijke zaken.

Paspoorten

Na de quiz gaf de wethouder zijn gasten een rondleiding door het gemeentehuis. Zo bezochten ze de afdeling Burgerzaken, die de paspoorten en rijbewijzen afgeeft, en de kamers van de burgemeester en de wethouders. Ook voerden ze een kort gesprek met een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die net een huwelijk had gesloten. 

Tot slot volgde het debat in de raadszaal. De leerlingen verdeelden zich over 3 politieke partijen en mochten plaatsnemen op de stoelen van de raadsleden. Ze bespraken de voor- en nadelen van een fictief raadsvoorstel. Na een inhoudelijk goed debat ging een meerderheid akkoord met een aangepast voorstel. 

IJsbolletjes

Een jury, bestaande uit de wethouder en 2 medewerkers van de gemeente, besloot welke fractie het beste had gedebatteerd. Deze leerlingen ontvingen als groep een aantal punten dat ze naar eigen inzicht mochten verdelen. De groep of leerlingen met het hoogste aantal zou een waardebon voor 20 bolletjes ijs krijgen, te besteden in een lokale ijssalon. Ook de punten uit de pubquiz telden mee. Zo ontstond als het ware weer een nieuw spel van het vormen van coalities om het meeste aantal punten te verzamelen. Uiteindelijk besloten de winnaars de prijs gelijk te verdelen over de leerlingen, zodat ieder 1 bolletje ijs kreeg. 

Educatief programma

Naast het bezoek van de IBC-klas van het VeenLanden College wordt er meer ingezet op het betrekken van kinderen en jongeren bij de gemeente. In het schooljaar 2024/2025 gaat de gemeente voor basisschoolleerlingen van groep 7 in De Ronde Venen Democracity organiseren. Dit is een educatief programma waarbij leerlingen spelenderwijs leren hoe het lokale bestuur werkt. Leerlingen gaan tijdens het programma met elkaar een fictieve stad bouwen op de plek waar de lokale besluiten ook echt genomen worden: in de raadszaal. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de gemeente, en ervaren zij hoe het is om raadslid te zijn. 

pbweek21_24055_Leerlingen VLC kruipen in de huid van gemeenteraadsledenFotobijschrift: IBC-leerlingen met wethouder Maarten van der Greft.