Meedenken over herontwikkeling Hoflandlocatie in Mijdrecht

De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. Gemeente De Ronde Venen nodigt inwoners uit om mee te denken over de plannen.

Het huidige complex is aan vernieuwing toe. De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp voor een rond gevormd, duurzaam en energieneutraal gebouw met 2 verdiepingen. Daarin wordt ook kinderopvang ondergebracht. Daarmee wordt het een zogenaamd Kindcentrum voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het nieuwe kindcentrum komt aan de kant van de Kogger. De kinderen kunnen op de huidige plek blijven leren en spelen totdat het nieuwe gebouw klaar is. De huidige planning gaat uit van de sloop van een beperkt deel van de huidige school in de zomervakantie van 2021. De nieuwbouw start in het voorjaar van 2022. De oplevering en ingebruikname wordt eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2023 verwacht. Wethouder Cees van Uden is tevreden met de plannen. “Als wethouder voor zowel Onderwijs als Duurzaamheid ben ik trots op dit eerste energieneutraal gebouwde kindcentrum in Mijdrecht.”

Ruimte voor starters- en seniorenwoningen

Wethouder Rein Kroon (Wonen) is blij met de mogelijkheden op deze locatie. “We hebben veel woningzoekenden in onze gemeente, maar niet zoveel locaties waar we kunnen bouwen. Door het nieuwe schoolgebouw 2 verdiepingen hoog te maken, ontstaat er ruimte voor appartementen. Deze zullen vooral bestemd zijn voor starters en senioren, de groepen waarin de vraag het grootst is.” 
De appartementen zullen voornamelijk betaalbare koop, middenhuur en sociale huur zijn. 

Omwonenden kunnen meedenken

De gemeente heeft in het verleden al met de omgeving gesproken over de mogelijkheden op deze plek. De aandachtspunten die toen zijn meegegeven worden meegenomen in de plannen: aandacht voor groen, behoud van speelgelegenheid, veiligheid, verkeer en parkeergelegenheid.

Nu het ontwerp voor het schoolgebouw definitief is, worden omwonenden en andere geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor de woningbouw en de inrichting van de locatie. De gemeente presenteert deze plannen via een filmpje met reactieformulier op www.derondevenen.nl/hofland
Behalve opmerkingen en ideeën is het mogelijk om zich aan te melden voor de klankbordgroep, die de gemeente adviseert over het definitieve ontwerp van de woonwijk. Reageren kan tot en met 26 juli.

29-04-21 VO Situatie 01 (4)