Meer ruimte voor planten en dieren

Goed onderhouden openbaar groen en zoveel mogelijk rekening houden met het leven van verschillende planten, kruiden en dieren. Dat is de kern van het gemeentelijk groenbeleid. Dat betekent dat we op sommige plaatsen vaak maaien en het gras kort houden. Op andere plaatsen maaien we minder om bloemen, planten, vlinders, bijen en insecten ruimte te geven.

De gemeente houdt bij het maaien al veel rekening met planten en dieren

Langs slootkanten laten we een strook ruigte staan en maaien dus niet alles kaal. Die strook is een aantrekkelijke plek voor kikkers en kleine insecten. Er groeien kruiden en planten die elders geen plek hebben. Hier komen weer bijen en vlinders op af.

Grasvelden maaien we wekelijks

Het gras blijft kort en strak en er groeien weinig tot geen andere bloemen of kruiden. Dit is niet zo gunstig voor de biodiversiteit. Op plekken waar ook bollen staan, maaien we minder. Hier beginnen we pas met maaien als de bollen uitgebloeid zijn. Meestal is dit half mei. Met het maaien van de grasvelden beginnen we in maart/april.

In Wilnis geven we op een aantal plekken meer ruimte aan planten en dieren

We zullen op die plekken niet meer wekelijks maaien. We hebben gekeken op welke locaties het mogelijk is om het gras te laten groeien en zo kruiden en bloemen de kans te geven. Het gaat om de locaties:
-    Stroken gras langs fiets/voetpad ten westen en oosten van sportvelden
-    Grasveld in noordwest hoek van het Sportpark
-    Stroken gras rondom sportvelden in de zuidoost hoek
-    Klein stukje van de dijk ter hoogte van fietspad richting Sportpark

Op deze locaties maaien we twee keer per jaar.  Het maaisel voeren we af, zodat de bodem verschraalt en er meer diversiteit kan ontstaan. Dit betekent iets voor het beeld. Op sommige plekken gaat het gras er ruiger en wilder uitzien. Wanneer we precies gaan maaien hangt af van de bloemen en kruiden die opkomen.

Meer ruimte voor bijen en vlinders in Abcoude

In Abcoude doen we mee met de landelijke actie van de bijenstichting, Maai Mei Niet. Door 1 maand niet te maaien geven we de bloemen die verstopt zitten in de gazons een kans om te bloeien. Hier profiteren de bijen en vlinders van. De grasveldjes waar we in mei niet maaien zijn:
-    Gazon ingang Ereprijs t.o. het zwembad
-    Gazon kopse kant Broekzijdselaan/ ingang Fluitekruid
-    Gazon Ruwelspad naast pompstation
-    Bak Spoorlaan

Dit zijn velden, die niet zijn aangemerkt als speelplaats of trapveld. Alle andere gazons en veldjes in de wijken maaien we net zoals anders. Ook de randen van de ‘maai mei niet’-velden maaien we wel. Zo voorkomen we te lang gras langs de trottoirs en de plantvakken.

Zelf iets doen voor de biodiversiteit?

Heb je zelf gras in je tuin? Doe dan ook mee met Maai Mei Niet. Kijk voor meer informatie op: www.bijenstichting.nl/maai-mei-niet