Meldpunt huurklachten geopend

Vanaf 1 januari heeft de gemeente een meldpunt voor huurklachten. Het meldpunt is er voor inwoners die al een woning huren of op zoek zijn naar een huurwoning en een klacht hebben over de verhuurder of bemiddelaar.

Het meldpunt maakt deel uit van de Wet Goed Verhuurderschap die vanaf 1 juli 2023 geldt. Door meldingen kan de gemeente doelgerichter optreden tegen verhuurders die misbruik maken van hun positie. Als de gemeente problemen vaststelt, volgt er een waarschuwing aan de verhuurder, mogelijk gevolgd door een boete of bestuursdwang om de kwestie op te lossen. Melden is kosteloos en kan anoniem. 

Wet Goed Verhuurderschap

De wet Goed Verhuurderschap is bedoeld om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. Ze moeten discriminatie en intimidatie voorkomen en bestrijden, zich houden aan een maximum waarborgsom en redelijke servicekosten berekenen. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn, en huurders moeten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Bemiddelaars mogen geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen. Gemeenten krijgen uitgebreidere mogelijkheden om op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden.

Klachten

 Meldingen kunnen via het Meldpunt huurklachten gedaan worden bij klachten op het gebied van discriminatie, bedreiging of intimidatie, te hoge waarborgsom, achterstallig onderhoud en dergelijke. 

Huurders die huren via een woningcorporaties kunnen hun klacht niet via dit meldpunt melden, maar rechtstreeks bij de woningcorporatie.