N201 krijgt tunneltje voor veilige oversteek fietsers

De provincie Utrecht gaat onder de N201 een fietstunnel aanleggen zodat fietsers de provinciale weg veilig kunnen oversteken. Provinciale Staten heeft woensdagmiddag 14 december unaniem een motie met die strekking aangenomen. Met de aanleg van de tunnel gaat een vurige wens van De Ronde Venen in vervulling.

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit) ,,De aanleg van een fietstunnel is een flinke verbetering van de fietsveiligheid. Fietsers kunnen de drukke weg dan zonder onderbreken oversteken en hoeven niet voor het verkeerslicht te wachten. Hetzelfde geldt voor het autoverkeer. Een fietstunnel komt dus ook de doorstroming op de weg ten goede. Als college zijn we dan ook blij dat Provinciale Staten deze motie heeft aangenomen en het provinciaal bestuur opdracht heeft gegeven dit te gaan realiseren.’’

Aanpassen van bocht bij Mijdrecht

De N201 is een van de drukste provinciale wegen van Nederland. Woensdagmiddag 14 december sprak Provinciale Staten over een voorstel van Gedeputeerde Staten om de weg op een aantal punten aan te passen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Hiervoor heeft de provincie een bedrag van ruim 90 miljoen euro uitgetrokken. Een van de verbeteringen is het zogenaamde strekken van de bocht bij Mijdrecht. Daar maakt de weg, bij de toegang naar Mijdrecht, een haakse bocht. De provincie heeft deze er uitgehaald zodat het verkeer geen slinger meer hoeft te maken. Dit komt doorstroming op de weg ten goede. Ander verbeterpunt is het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen zodat verkeer meer ruimte heeft om in- of uit te voegen. Op dinsdag 20 december neemt de gemeenteraad van De Ronde Venen een besluit over dezelfde plannen. Als de gemeenteraad hiermee instemt dan is het definitief en gaan de plannen door. 

Plaats fietstunnel nog niet bekend

Tijdens de behandeling van het voorstel werd door verschillende partijen in Provinciale Staten een motie ingediend voor de aanleg van een fietstunnel. Het is nog niet bekend waar de onderdoorgang voor fietsers precies komt. In de motie wordt Gedeputeerde Staten opgedragen te onderzoeken waar de aanleg van een fietstunnel heeft meest effectief is.