Na Baambrugge nu overbodige verkeersborden in Abcoude verwijderd

De gemeente gaat overbodige verkeersborden in Abcoude verwijderen. Door de borden te verwijderen ontstaat een overzichtelijker straatbeeld en verbetert de verkeersveiligheid. Ook zorgt vermindering van het aantal borden voor een opgeruimde buitenruimte. Het verwijderen van overbodige borden in Abcoude begint op donderdag 8 februari en duurt tot eind maart 2024.

Veilig Verkeer Nederland schreef vorig jaar in een rapport dat zo’n 20 procent van het aantal verkeersborden overbodig is. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van extra variaties op bestaande borden. Zo'n goedbedoeld nieuw bord kan een averechts effect hebben wanneer deze voor verwarring zorgt. Ook maken de extra borden het verkeer minder overzichtelijk: door ruimtegebrek plaatsen wegbeheerders (gemeente, provincie, Rijkswaterstaat) soms meerdere borden naast of onder elkaar.

Door de bomen het bos niet meer zien

Wethouder Anja Vijselaar (Verkeer): ,,Te veel borden bij elkaar zorgen voor schijnveiligheid en verwarring. Verkeersdeelnemers zien dan soms door de bomen het bos niet meer. Daarom kijken we kritisch naar alle borden die er nu staan: zijn die allemaal nodig? Daarnaast kijken we of ze nog goed zichtbaar zijn en recht hangen. Behalve minder borden, willen we ook dat alles er goed uitziet en de buitenruimte, waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn, netjes wordt onderhouden. We kijken daarom bijvoorbeeld ook naar hekjes en paaltjes en vervangen die of knappen die op als het nodig is. Ook worden  borden schoongemaakt en wordt groene aanslag verwijderd zodat ze weer goed zichtbaar zijn.’’

Met het verminderen van het aantal borden is vorig jaar in Baambrugge begonnen. De werkzaamheden zijn daar nu afgerond. Als de werkzaamheden in Abcoude zijn afgerond, volgen de overige dorpen in De Ronde Venen. Borden die zijn verwijderd, worden zoveel mogelijk hergebruikt. Dit kan door ze opnieuw te beplakken of door ze te recyclen. 

pbweek05_24015_overbodige borden verwijderd 1

Fotobijschrift: Voorbeeldsituaties van overbodige borden in Abcoude