Nadere regels en beleidsregels terrassen De Ronde Venen 2023 vastgesteld

In coronatijd heeft het college uitbreiding van terrassen gedoogd bij de plaatselijke horeca. Deze gedoogbeschikkingen liepen op 1 november 2022 af. Na deze periode bleek er behoefte te zijn aan een terrassenbeleid, dat had de gemeente nog niet.

Het college heeft besloten om Nadere regels en beleidsregels terrassen De Ronde Venen 2023 vast te stellen. De gemeente biedt de ondernemers zo de mogelijkheid om meer terrassen te realiseren. Er worden met de regels duidelijke kaders aangegeven waarbinnen terrassen kunnen worden geëxploiteerd, zoals bijvoorbeeld de inrichting en de “aankleding” van een terras, het aantal te gebruiken vierkante meters enzovoorts.

Door deze regels wordt de openbare orde en veiligheid op terrassen beter gewaarborgd. Er kan beter handhavend opgetreden worden en verrommeling van de terrassen wordt tegen gegaan. De ondernemers weten met dit beleid waar ze aan toe zijn. 
Deze regels over terrassen staan gepubliceerd op www.overheid.nl en kunt u hier vinden.

Informatie over deze regels kunt u krijgen via e-mailadres iv@derondevenen.nl