Natuurinventarisatie in het buitengebied

Als bewoner van het buitengebied, begeeft u zich dagelijks in de natuur en ziet u goed hoe de natuur zich ontwikkelt. Voor de provincie Utrecht is het heel belangrijk om te weten op welke manier de natuur in het buitengebied zich ontwikkelt. Dat willen ze ook graag weten voor onze gemeente. Daarom inventariseert de provincie van 1 mei tot 30 september in het buitengebied van de gemeente welke planten en dieren er voor komen. De bewoners van het buitengebied hebben hier een brief over ontvangen, die ook op deze pagina terug te vinden is.

Waarom een natuurinventarisatie?

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de natuur in het buitengebied, vindt eens in de 10 jaar een inventarisatie van de flora en fauna plaats. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij het maken en beoordelen van de verschillende plannen. Telkens maakt de provincie een afweging tussen de vele belangen. Met de informatie verkregen bij de inventarisatie, kan de provincie de belangen van de natuur betrouwbaarder meewegen.