Nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Hierin staat onder andere welke bebouwing op de legakkers wel en niet is toegestaan. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de vaststelling en de inhoud van het bestemmingsplan. Het streven is om dit in het najaar van 2024 voor besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

In zijn algemeenheid geldt dat bebouwing op legakkers in de Vinkeveense Plassen niet is toegestaan. Dit is vastgelegd in de beheersverordening Buitengebied. De gemeente treedt dan ook handhavend op als in afwijking van de regels toch is gebouwd. Volgens het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is beperkte bebouwing op de legakkers, onder een aantal strikte voorwaarden, wel toegestaan. Als de huidige bebouwing aan de voorwaarden van het nieuwe bestemmingsplan voldoet, handhaaft het college niet tot de gemeenteraad een besluit neemt over het nieuwe bestemmingsplan. Het college benadrukt dat het niet toegestaan is om vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan zonder vergunning al op legakkers te bouwen. Illegaal bouwen (zonder vergunning) blijft op elk moment voor risico van de bouwer.