Nieuw budget voor kleine landschapselementen in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen

De provincie Utrecht stelt 100.000 euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De subsidie is specifiek voor de aanleg en herstel van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotbomenrijen en kleine bosjes. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen, dat de uitvoering in het gebied coördineert.

De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Ieder gebied heeft eigen karakteristieke landschapselementen. In het Groene Hart zijn dat bijvoorbeeld rijen met knotwilgen. Oude knotbomen zijn hol en vormen voor heel wat vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen een ideale nest- en schuilplaats. Deze bomenrijen zijn bovendien belangrijk voor de oriëntatie van vleermuizen. Typerend voor het gebied zijn ook de geriefhoutbosjes. Deze werden vroeger aangelegd voor productie van brandhout en hout voor gereedschapsstelen.

Sinds 2017 werkt de provincie samen met andere partijen in het Platform Kleine landschapselementen (KLE), dat tot doel heeft om nieuwe landschapselementen zoals houtwallen, poelen en natuurvriendelijke slootkanten aan te leggen of te herstellen. De provincie Utrecht geeft de KLE-subsidie voor het agrarisch gebied en voor natuurgebieden. De deelnemende gemeenten dragen zelf bij aan het realiseren van landschapselementen op erven en op gemeentelijke grond. 

De nieuwe subsidie van € 100.000 is opengesteld voor het grondgebied van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Beiden zijn lid van het Platform KLE. Stichtse Vecht al sinds 2017 en De Ronde Venen is een nieuwe deelnemer sinds 2022. Ook voor andere gebieden van de provincie is budget aanwezig voor aanleg en herstel van KLE. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Daar vindt u ook de contactpersonen van de agrarische collectieven, waarmee u contact kunt opnemen wanneer u een klein landschapselement wil realiseren.