Nieuw college De Ronde Venen

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdag 2 juni Maarten van der Greft, Huib Zevenhuizen, Anja Vijselaar en Cees van Uden als wethouder benoemd. Daarna zijn ze in hun functie beëdigd.

Daarmee heeft De Ronde Venen een nieuw college van B en W. De gemeenteraad heeft tevens het coalitieakkoord ‘In het hart’ vastgesteld. 

Portefeuilleverdeling

Binnen het college is de volgende portefeuilleverdeling (taakverdeling) afgesproken:

Burgemeester Maarten Divendal

Burgemeester Maarten Divendal is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid, communicatie en juridische zaken, archief en regionale samenwerking.

Wethouder Maarten van der Greft

Wethouder Maarten van der Greft (tevens eerste locoburgemeester) heeft als portefeuille: Inwonersparticipatie, onderwijs, dienstverlening, jeugd- en jongerenbeleid, ouderenbeleid, gezondheid, afval, openbare ruimte, riool, sport, recreatie en toerisme.

Wethouder Huib Zevenhuizen

Wethouder Huib Zevenhuizen (vierde locoburgemeester): Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, Bestemmingsplan Plassengebied en vergunningverlening.

Wethouder Anja Vijselaar

Wethouder Anja Vijselaar (tweede locoburgemeester): Financiën, economie, arbeidsmarkt, bedrijventerrein, integraal plan Vinkeveen, mobiliteit, wegen, openbaar vervoer, (coördinatie) veiligheidsontwikkeling en handhaving.

Wethouder Cees van Uden 

Wethouder Cees van Uden (derde locoburgemeester): Duurzaamheid, natuur en landschap, milieu, maatschappelijk vastgoed, integraal huisvestingsplan scholen, gemeentehuis, armoede, schuldhulpverlening, participatiewet en WMO, inclusie, personeel en organisatie, ICT en kunst, cultuur en monumenten.

Nieuwe wethouders Van links naar rechts: Cees van Uden (D66), Maarten Divendal (burgemeester), Anja Vijselaar (VVD), Huib Zevenhuizen (RVB) en Maarten van der Greft (RVB).