Nieuw inkoopbeleid De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen heeft nieuw inkoopbeleid. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van mei 2024 het ‘Inkoopbeleid gemeente De Ronde Venen 2024-2030’ unaniem vastgesteld. met dit nieuwe inkoopbeleid willen we als gemeente de juiste balans vinden tussen beste prijs, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) is trots op het nieuwe inkoopbeleid en blij over de wijze waarop dit in nauwe samenwerking met raadsleden tot stand is gekomen. ,,Als gemeentelijke overheid dragen we de verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een houdbare en duurzame toekomst. Onze inkoopstrategie speelt hierin een cruciale rol. Maar omdat de wereld om ons heen continue verandert, was ons oude inkoopbeleid aan een update toe. Alleen al aan grote projecten investeren we de komende 4 jaar al bijna 45 miljoen euro. Dat willen we zo sociaal, ecologische en financieel verantwoord mogelijk doen. We willen bijvoorbeeld intensief samenwerken met onze lokale ondernemers en ze actief uitnodigen CO2 te reduceren. Samen met onze leveranciers gaan we de uitdaging aan om een duurzame toekomst te bouwen en werken we aan continue innovatie’’, aldus Vijselaar.