Nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud in Abcoude

Een plek creëren waar jongeren kunnen samenkomen én die ook een buurthuisfunctie heeft voor volwassenen en senioren. Waar leraren muziekles geven en dj’s workshops geven, bij het maken van huiswerk begeleiding is, een bingo wordt gehouden en eigen activiteiten ontstaan. Het gebouw Tumult krijgt weer een belangrijke functie aan Kerkplein 28 in Abcoude. Een plek voor Abcoude, door Abcoude.

Gemeente De Ronde Venen keurt het doorstartplan goed en besluit Tumult te verhuren aan Stichting Tumult Abcoude. Het nieuwe bestuur heeft plannen om het gebouw nieuw leven in te blazen. Zij krijgt 3 jaar de tijd om zich te bewijzen. Burgemeester Maarten Divendal heeft de huurovereenkomst met de bestuursleden Arnoud Visser, Arjo Popping en Krijn Kleemans ondertekend. Wethouder Cees van Uden, verantwoordelijk voor het jeugdbeleid, is blij met deze ontwikkeling. In de overeenkomst staan afspraken over de financiën, het plannen van activiteiten onder begeleiding en het vermijden van (geluid)overlast. Het nieuwe bestuur werkt daarbij nauw samen met de gemeente en de jongerenwerkers van Tympaan-De Baat. Ook de omwonenden van Tumult worden elk half jaar geïnformeerd over de activiteiten.

Tumult gaat op vaste dagdelen in de week open. Er is dan begeleiding aanwezig. De jongerenwerkers van Tympaan-De Baat zijn blij dat de jongeren in Abcoude weer een plek krijgen waar zij kunnen samenkomen. Zij kennen de jeugd en hun vriendenkring door ontmoetingen op de straat. Maar zij zijn blij met een gebouw waar zij de jongeren naartoe kunnen halen. De jongerenwerkers zijn 2 dagdelen in de week aanwezig in Tumult. Hoe de invulling van de dagdelen eruit ziet, gaat in overleg met de jongeren. 

Bij aanvang van het nieuwe jaar gaat de gemeente achterstallig onderhoud herstellen. Dat is hard nodig. Het gebouw wordt wind- en waterdicht en veilig gemaakt. De ventilatieroosters, de elektra en het sanitair worden vernieuwd. Ook de ruimte om het gebouw heen wordt aangepakt. Na deze renovatie ontfermt het nieuwe bestuur van Stichting Tumult Abcoude zich over de aankleding en inrichting van het gebouw. Zij zorgt ook voor schermen en geluidsapparatuur. Het is te verwachten dat Tumult de deuren kan openen in de zomer van 2022.