Onderzoek Rabobank: ‘Samenwerking nodig om welvaart in regio beter te verdelen’

De economie groeit hard in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar op het gebied van brede welvaart, zoals inkomen, gezondheid, woongenot of kansengelijkheid van haar inwoners, scoort de regio in zijn geheel onder het landelijk gemiddelde. Hier moet een betere balans in komen, staat in onderzoek van de Rabobank. Vrijdag 13 mei kreeg burgemeester Maarten Divendal het onderzoeksrapport overhandigd van directeur Ugur Pekdemir van Rabobank Amstel en Vecht. Hij deed dat in de vorm van een symbolisch &-teken. Het &-teken verwijst naar samenwerking die nodig is om de balans te herstellen.

De Rabobank concludeert in het onderzoek dat het leefklimaat voor de totale regio achterblijft ten opzichte van de rest van het land en mensen lang niet altijd tevreden zijn over hun woonsituatie, gezondheid en de milieukwaliteit. Bovendien staat de regio voor grote transitieopgaven om zich toekomstbestendig te ontwikkelen. 

De bank doet 7 aanbevelingen om economische groei en brede welvaart meer in balans te brengen. Bijvoorbeeld door bedrijven en burgers meer te betrekken bij de transitieopgaven, door niet economische groei maar de mens centraal te stellen en meer aansluiting te zoeken bij onderwijs voor de banen van morgen.

Balans herstellen

Directeur Pekdemir: ,,De balans herstellen is een gezamenlijk opgave, overheid, inwoners en bedrijfsleven. Het is niet de bedoeling dat 1 persoon of instantie verantwoordelijk is voor 1 opgave. Dat is een gezamenlijk inspanning. Daarom gebruiken we het &-teken als symbool.’’ Hij ziet hierin een rol weggelegd voor de Rabobank.

Samen met inwoners, organisaties en bedrijven

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Dit is een waardevol rapport. Ook bij gemeenten is volop het besef aanwezig dat de opgaven waar we voor staan alleen samen met inwoners, organisaties en bedrijven gerealiseerd kunnen worden. Ik zal de inhoud van dit rapport bespreken met het nieuwe college van B en W dat in juni wordt gevormd.’’  Bij de overhandiging is afgesproken dat het nieuwe college het rapport binnenkort bespreekt met de directeuren van Amstel en Vecht én Rijn en Veenstromen. De Rabobanken zijn beide in De Ronde Venen actief.

pbweek20_22029_Rabo rapport