Opening fietsrotonde op kruising Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan

Afgelopen periode is er op de kruising van de Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan gewerkt aan de eerste fietsrotonde van Mijdrecht. De werkzaamheden aan omliggende wegen zijn nu ook afgerond. Om die reden wordt op 6 september de rotonde officieel geopend door de kinderburgemeesters samen met wethouder Vijselaar.

Veilige verkeersituatie

Veel verkeersdeelnemers vonden de oude kruising onoverzichtelijk en niet vriendelijk voor fietsers. Om rechtdoor te gaan moest de kruising vanuit sommige richtingen twee keer worden overgestoken. Ook werd de verhoging in de weg als vervelend ervaren. Door de nieuwe inrichting is er een overzichtelijke en gelijkwaardige kruising gecreëerd. De belangrijkste aanpassing is de fietsrotonde die nu op de kruising ligt. Fietsers die daarop rijden hebben voorrang op het overige verkeer. Dit is duidelijk aangegeven met haaientanden. Verder is er ook een rode coating aangebracht om een duidelijk onderscheid te maken met de rest van de kruising. Daarnaast is de verhoging in de kruising verwijderd. 

Wennen aan de nieuwe verkeerssituatie

Hoewel de nieuwe fietsrotonde op de kruising van de Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan een belangrijke verbetering is voor de verkeersveiligheid, merken we dat inwoners nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. De oude gewoontes van oversteken en voorrang verlenen op de voormalige kruising zijn veranderd door de introductie van de fietsrotonde. Dit kan in het begin enige verwarring veroorzaken, echter door het aanbrengen van de rode coating is de situatie verduidelijkt. Gemeente De Ronde Venen roept alle weggebruikers op om extra aandacht te besteden aan de nieuwe verkeersregels.

Feestelijke opening

Nu ook de werkzaamheden aan de omliggende wegen zijn afgerond is het tijd voor de opening. Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de eerste fietsrotonde van Mijdrecht. Dit heeft de verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers verbeterd en in het specifiek die van de fietsers. Dit is een belangrijke mijlpaal en ik verheug mij erop om de fietsrotonde samen met de kinderburgemeesters te openen.’’ De feestelijke opening vindt 6 september plaats op de Prinses Margrietrotonde. De inloop start om 15:15 en de officiële opening is 15:30. Omwonende zijn uitgenodigd om de opening bij te wonen. Daarnaast zijn ook andere inwoners meer dan welkom.