Oproep omgekeerde vlaggen

De gemeente De Ronde Venen roept iedereen, die de Nederlandse vlag omgekeerd heeft bevestigd op een plek die niet van hem of haar is, op deze te verwijderen.

De gemeente ontvangt veel meldingen over de vlaggen, onder andere in verband met hinder en mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid.
Omgekeerde vlaggen die in de ogen van de gemeente een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld als ze los hangen, gaat de gemeente verwijderen.

Vlag 04