Provincie Utrecht kiest locaties voor windturbines

Onlangs voerde de provincie Utrecht onderzoek uit naar mogelijke locaties voor windturbines. Ook keken zij hierbij naar plekken in De Ronde Venen. Op basis van dit onderzoek heeft de provincie nu voorkeurslocaties aangewezen. Alleen een gebied rondom Baambrugge wordt door de provincie als kansrijk gezien voor windturbines. Daarnaast zijn net over de grens bij Stichtse Vecht een aantal gebieden aangewezen door de provincie. Welke plekken de provincie als geschikt voor windturbines ziet zijn te vinden op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/wind. De gemeente verzet zich actief tegen mogelijke plannen van de provincie om windturbines in De Ronde Venen te plaatsen.

“Wij houden ons aan de uitspraak van de gemeenteraad en het coalitieakkoord en willen geen windturbines in De Ronde Venen. Daarom zullen wij ons ook actief verzetten tegen de plannen van de provincie Utrecht”, aldus wethouder Van Uden (Duurzaamheid). 

Geen draagvlak bij inwoners

De afgelopen jaren doorliep gemeente De Ronde Venen een uitgebreid participatieproces met inwoners en organisaties over mogelijk geschikte plekken voor zonnevelden en windturbines in de gemeente. Daaruit bleek dat er weinig draagvlak is voor windturbines. Omdat de raad het belangrijk vindt dat er geluisterd wordt naar inwoners besloot zij dat er geen windturbines in de gemeente geplaatst mogen worden. Ook verzet het college zich tegen plannen van omliggende gemeenten om windturbines langs de grenzen van onze te plaatsen.

Zon in plaats van wind

De Ronde Venen zet zich in om het bod dat de gemeenteraad aan de RES-regio heeft gedaan te halen. Dit gaat de gemeente doen door energie op te wekken met zonnepanelen op grote daken (zoals bedrijfsdaken) en zonnevelden. “Het past de provincie niet om gemaakte afspraken binnen RES-verband te passeren, wij halen onze doelstelling”, aldus wethouder Van Uden. De gemeente is in gesprek met diverse partijen en initiatieven die met veel enthousiasme bezig zijn om deze ambitie te helpen invullen. Daarnaast zet de gemeente in op zonnepanelen op kleine daken zoals woningen en op vernieuwende technieken.

pbweek02_24006_Provincie Utrecht kiest locaties voor windturbines

Fotobijschrift: Provincie kiest voorkeursgebieden in en rond De Ronde Venen voor windturbines (bron: Provincie Utrecht)