Provincie Utrecht verleent ontheffing voor de Vinkeveense Plassen

De provincie Utrecht verleent een ontheffing aan gemeente De Ronde Venen, zoals afgesproken in de Interim Provinciale Omgevingsverordening (IOV). In principe is het niet toegestaan om te bouwen in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Nu de ontheffing is afgegeven kan de gemeente, binnen de afgesproken voorwaarden, in het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen bouw- en gebruiksmogelijkheden toekennen aan kavels.

Wethouder Huib Zevenhuizen: “De ontheffing van de provincie Utrecht markeert een belangrijke mijlpaal voor onze gemeente. Dit biedt ook de kans om op verantwoorde manier invulling te geven aan het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dit plan willen we laten samengaan met het behoud en de versterking van ons natuurlijk erfgoed. Deze ontheffing zorgt ervoor dat mogelijkheden voor legakkereigenaren, recreatie en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan.” 

Stappen naar goedkeuring 

Met de ontheffing zet de gemeente samen met de provincie een belangrijke stap in de realisatie van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Op dit moment behandelt de gemeente de ingediende zienswijzen. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bestemmingsplan. Dit gebeurt waarschijnlijk in april 2024.  

Op de hoogte blijven? 

Via een nieuwsbrief over de Vinkeveense Plassen informeert de gemeente bewoners en eigenaren van legakkers. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.derondevenen.nl/vinkeveenseplassen