Rondeveense Toppers gezocht

Voor het vierde jaar op een rij is gemeente De Ronde Venen op zoek naar 'Rondeveense Toppers'. Dit zijn kinderen die zich buitengewoon inzetten voor de samenleving en daarmee een bron van inspiratie zijn voor anderen. Zulke kinderen zijn echte helden en verdienen erkenning en waardering. De feestelijke uitreiking aan de Rondeveense Toppers is op woensdag 27 maart 2024 van 16.00 tot 17.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden van een kandidaat als Rondeveense Topper is mogelijk tot en met woensdag 20 februari 2024 via www.derondevenen.nl/toppers.

"In onze gemeente waarderen we kinderen die iets bijzonders doen voor de maatschappij en anderen inspireren. Rondeveense Toppers zijn kinderen die ons laten zien hoe we goed voor elkaar kunnen zorgen. Door hen te benoemen als Rondeveense Toppers erkennen we hun geweldige inzet", aldus burgemeester Maarten Divendal.  

Wat maakt iemand een Rondeveense Topper? 

Kinderen die een verschil maken. Die bijvoorbeeld als vrijwilliger werken, fondsen werven voor goede doelen, of op unieke wijze een maatschappelijk onderwerp onder de aandacht brengen. 

Wie komt in aanmerking? 

Kinderen tot en met 14 jaar komen in aanmerking voor de titel Rondeveense Topper. Iedereen mag een kind voordragen, behalve het kind zichzelf. Alle voordrachten worden beoordeeld door een onpartijdige commissie. Na deze beoordeling worden de aanmelder en de ouders van het voorgedragen kind geïnformeerd over een eventuele nominatie. Niet elk voorgedragen kind ontvangt automatisch een nominatie. Het moet gaan om aantoonbare en buitengewone inzet. 

Hoe kan een kind genomineerd worden als Rondeveense Topper? 

Een kind kan aangemeld worden als Rondeveense Topper vóór 20 februari 2024 via www.derondevenen.nl/toppers. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat het voorgedragen kind hier niets vanaf weet.