Succesvolle bijeenkomst Omgevingsvisie De Ronde Venen

Hoe ziet gemeente De Ronde Venen eruit in 2040? Zijn er dan voldoende woningen? Hoe blijft de gemeente bereikbaar? Hoe ziet het buitengebied eruit? Op vragen zoals deze moet de Omgevingsvisie van De Ronde Venen antwoord geven. Zo'n 70 inwoners gingen hierover in gesprek met de gemeente tijdens het werkatelier op 9 april in De Boei in Vinkeveen. Het was een zeer geslaagde avond, met een goede opbrengst.

De bijeenkomst was een volgende stap in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie beschrijft de huidige kwaliteiten en de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente tot 2040 en geeft richting aan de toekomst van De Ronde Venen. De eerste fase van het project stond in het teken van informatie verzamelen. Onder meer via gesprekken en een peiling onder inwoners. Mede op basis van die uitkomsten zijn 3 sporen uitgewerkt; denkrichtingen voor de keuzes die voorliggen. Wordt ingezet op het versterken van de regionale samenwerking en verbinding of richt de gemeente zich meer op de lokale behoefte? Pakt de gemeente de regie op grote opgaven zoals klimaatadaptatie en landbouwtransitie zelf op of geeft zij hier zelf weinig sturing aan en volgt zij landelijk beleid? Kiest De Ronde Venen voor extra groei van woningen en de economie of staan open landschap en gezonde leefomgeving voorop. De sporen – met daarin de verschillende uitwerkingen – lagen in De Boei letterlijk op tafel en waren het onderwerp van gesprek. 

Wethouder Huib Zevenhuizen (Ruimte) kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst. “Het was een avond vol goede gesprekken en nuttige feedback. Vragen over de inrichting van onze buitenruimte, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen raken iedereen in de gemeente. Ik ben dan ook erg blij met de betrokkenheid en inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.”

Stap voor stap naar de Omgevingsvisie 

Het opstellen van de Omgevingsvisie gebeurt in fasen. In de eerste fase, in het najaar van 2023, konden inwoners via straatgesprekken en een digitale peiling aangeven wat zij belangrijk vinden in de gemeente. In fase 2 gaat het om het bepalen van de koers naar de gewenste toekomst. Wat voor gemeente wil De Ronde Venen zijn in 2040? Wat betekent dit voor de 8 dorpen? Hoe is de samenwerking in de regio? 
pbweek16_24038_Succesvolle bijeenkomst Omgevingsvisie_1 De Ronde Venen

pbweek16_24038_Succesvolle bijeenkomst Omgevingsvisie_2