Tijdelijke afsluiting Dorpsbrug Baambrugge

Op vrijdag 2 februari staat de dorpsbrug Baambrugge open van 10.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur. Tijdens die periode kan verkeer dus geen gebruikmaken van de brug. De brug staat open om nauwkeurige metingen te kunnen doen.

Op warme dagen zet de brug uit en klemt hij op sommige plekken. De metingen zijn nodig om te bepalen wat de exacte afmetingen van de brug zijn. Op die manier kan worden bepaald waar het uitzetten van de brug het eerst optreedt en hoe dit kan worden opgelost. Een oplossing voorkomt dat dat bij toekomstige warme dagen een storing optreedt.
Het meten duurt van 10.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur. Mogelijk is het werk eerder afgerond. Hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Indien noodzakelijk wordt de brug voor hen gesloten. Overig verkeer zal gedurende de werkzaamheden moeten omrijden.  

dorpsbrug Baambrugge