Vergaderingen politieke commissies

Op woensdag en donderdag wordt er vergadert door diverse politieke commissies.

Woensdag 13 oktober 19.30 uur: Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
-    Toezeggingen
-    Gemeenschappelijke regelingen
-    Programmabegroting 2022 

Donderdag 14 oktober 19.30 uur: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën & Samenleving en Begroting & Inwonerszaken
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
-    Informatieuitwisseling
-    Programmabegroting 2022
-    Motie Ronde Venen Belang vorming nieuw recreatieschap Vinkeveense Plassen

Inbreng van inwoners

De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inwoners kunnen digitaal een inbreng hebben door die tevoren te mailen aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarop ze willen reageren. 
Als u persoonlijk in de vergadering wilt meespreken, kunt u zich tevoren aanmelden. Dat kan door een mail te sturen aan één van de adressen hierboven of door te bellen met 29 17 85 of 29 18 89. U moet zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een volledige en actuele agenda op www.derondevenen.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad