Verplicht energielabel C voor kantoren groter dan 100m2

Het is belangrijk dat wij allemaal een steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig zien veel ondernemers kansen om te verduurzamen. Vanaf 2023 is het verplicht dat kantoren groter dan 100m2 energielabel C hebben.

Kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C

Een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energieverbruik van 224 kWh per m2 per jaar of minder. De verplichting gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd. De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Meer weten? Ga naar www.derondevenen.nl/beslisboom of kijk op www.energiewerkplaatsutrecht.nl.

Subsidieregeling

Een overzicht voor mogelijkheden om subsidie aan te vragen gaat u naar www.rvo.nl/subsidies-financiering.
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Ga naar www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava voor de subsidiemogelijkheden.