Vertraging bij werkzaamheden kruising Prinses Margrietlaan/Ambachtsherensingel

De werkzaamheden aan het kruispunt Prinses Margrietlaan/Ambachtsherensingel hebben helaas 2 weken vertraging opgelopen. Dat is ontstaan omdat meer werkzaamheden aan de grond moesten worden verricht dan waarmee rekening was gehouden. De planning is dat het werk aan het kruispunt 26 mei kan worden afgerond en dat het kruispunt dan weer open kan voor verkeer.

Op het kruispunt wordt een ‘fietsrotonde’ aangelegd. Daarmee wordt de veiligheid voor fietsers verbeterd. Als het kruispunt gereed is ligt er voor fietsers een rotonde, terwijl er voor auto’s sprake is van een “gewoon” kruispunt. De fietsers hebben voorrang op het overige verkeer.

De Dokter van den Berglaan is conform planning vanaf 11 mei weer open voor verkeer tussen Dukaton en Rozenobel/Leicester (kruispunt met Albert Heijn). Omdat de werkzaamheden aan het kruispunt Margrietlaan/Ambachtsherensingel langer duren, kan het verkeer dus nog niet over de Kerkvaartbrug naar de Ambachtsherensingel rijden. 

De werkzaamheden aan de Van der Haarlaan zijn naar verwachting 14 juni afgerond. 

Ontwerp Prinsesmargrietlaan_ambachtssingel
Zo komt de nieuwe kruising Prinses Margrietlaan/Ambachtsherensingel eruit te zien