Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Vinkeveen

In Vinkeveen is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 legkippen geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Vinkeveen liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vinkeveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.