Voorbereidende werkzaamheden De Maricken II gestart, inschrijven nog niet mogelijk

Op dit moment werken de ontwikkelaar en de gemeente hard aan de voorbereiding van de bouw van De Maricken II. Deze wijk komt naast De Maricken I en er komen ongeveer 650 woningen.

Afgelopen november is de ontwikkelaar begonnen met de voorbereidende terreinwerkzaamheden in het gebied van De Maricken II. Er is bijvoorbeeld een groot deel van de sloten gedempt die in de toekomstige wijk liggen en ook zijn er enkele nieuwe watergangen en paddenpoelen gegraven. Er zijn daarnaast amfibieënscherm aan de randen van het plangebied geplaatst om de rugstreeppad te beschermen. De gemeente krijgt veel vragen of het al mogelijk is om in te schrijven op het project. Dit is op dit moment nog niet mogelijk, aangezien de ruimtelijke procedures nog niet zijn afgerond. Zodra bekend is wanneer de inschrijving opengaat, laten we dat via de website van de gemeente en via de website van de ontwikkelaar weten. Hier vindt u tegen die tijd ook meer informatie over het project.

Voorbereidende werkzaamheden Maricken II (1)