Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen heeft gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. In totaal heeft 59,6 procent van de stemgerechtigde inwoners op 14, 15 en 16 maart hun stem uitgebracht. In 2018 ging 60,3 procent van de inwoners naar de stembus. De verkiezingsuitslag wordt maandag 21 maart officieel vastgesteld tijdens een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis.

stemmen per partij

Uitslag zetels

Fracties spreken 18 maart over verkiezingsuitslag

Vrijdag 18 maart gaan de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in gesprek over de verkiezingsuitslag. Dat gebeurt tijdens een zogenaamd duidingsdebat. De bijeenkomst vindt om 16:00 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. De bijeenkomst is live te bekijken via de website van de gemeente. In het debat kijken alle partijen terug op de verkiezingsuitslag en geven zij aan welke verwachtingen zij hebben en welke rol zij voor zichzelf zien in het kader van de coalitiebesprekingen.