Werkzaamheden Amstelhoek

Vanaf 15 augustus vinden er, in aansluiting op het werk aan de wegen in het centrum van Uithoorn, werkzaamheden aan de weg plaats in Amstelhoek. Als gevolg daarvan is de Prinses Irenebrug tot en met 23 september afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel van de brug gebruik maken.

Inwoners van Amstelhoek hebben eind mei een brief ontvangen om hen over de werkzaamheden te informeren. Het werk in Amstelhoek bestaat uit het aanbrengen van trottoirbanden, kolken en straatwerk. Ook legt de aannemer een verkeersgeleider aan en worden de voet- en fietspaden aangelegd. 
De komgrens bij Amstelhoek wordt verplaatst. Dit heeft als gevolg dat de rotonde op de kruising Mijdrechtse Zuwe - Ringdijk Tweede Bedijking, inclusief de fietsoversteek, binnen de bebouwde kom komt te liggen. Hierdoor verandert de voorrang van de fietsoversteek met de Mijdrechtse Zuwe. De oversteek wordt geaccentueerd met een drempel. Deze constructie zorgt ervoor dat fietsers veiliger van de kruising gebruik kunnen maken.

Tijdelijke doorgang

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de fietsoversteek tussen de kruising Ringijk 2e Bedijking - Mijdrechtse Zuwe en de kruising Mijdrechtse Zuwe - Piet Heinlaan van donderdag 8 september tot en met vrijdag 23 september afgesloten. Ter hoogte van Pothuizen komt een tijdelijke doorgang zodat verkeer van en naar het dorp kan rijden.  
Van maandag 23 september tot en met vrijdag 30 september wordt de drempel van de fietsoversteek op de rotonde aangelegd. Ook dan wordt er een omleiding ingesteld die gebruik maakt van de tijdelijke doorgang in de bocht, ter hoogte van de firma Pothuizen.
Tijdens beide omleidingen is de Mijdrechtse Zuwe richting Uithoorn nog afgesloten.