Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Gemeenten zijn sinds 2015 financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die jeugdhulp hebben van gemeente De Ronde Venen?

Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niets. Daarvoor blijven wij als gemeente De Ronde Venen verantwoordelijk. Voor een aantal jeugdigen wordt vanaf 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert niet! Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional. 

Wordt een andere gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp? Dan laten wij dat voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige weten. U krijgt dan een brief met de naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Verder zorgen wij voor een precieze overdracht.

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat soms ingewikkeld om te bepalen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de spelregels van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

•    Nu wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. 
•    In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. 
Meer informatie staat op de website van de Tweede Kamer

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Wordt een andere gemeente vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de jeugdhulp? Dan krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan informeren wij u hierover voor het einde van het jaar. Het dossier dragen wij met veel aandacht en oog voor de privacy over aan de contactpersoon van de nieuwe gemeente. 

Heeft uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig? Meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief staat. Als de ondersteuning afloopt, kijken zij naar het mogelijke vervolg van de hulp. 

Waar kan ik terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u uw vragen stellen aan uw contactpersoon bij de onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.