Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer zij hun winkel openen

Op maandagavond 10 oktober besloot de gemeenteraad dat winkeliers zelf hun openingstijden mogen bepalen. Dit betekent dat zij de vrijheid hebben om elke dag open te gaan tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Het bieden van ruimte in de winkeltijden aan ondernemers is belangrijk voor het college. Met het raadsbesluit realiseert het college een belangrijk doel uit haar coalitieakkoord.

Gemeenteraad kiest voor nieuwe winkeltijden verordening

Na behandeling in de meningvormende raad is er een ruime draagvlak voor de nieuwe verordening van de winkeltijden. Met 18 stemmen vóór en 6 stemmen tegen is de verordening aangenomen. 

Keuze aan de ondernemer 

Het geven van de keuze aan winkeliers wanneer zij open mogen is doel van het college. Wethouder Anja Vijselaar (Economie): “Vanaf Pinksteren zijn we ruimhartig om gegaan met de aanvragen voor afwijkende openingstijden. Ik ben blij dat de winkeliers nu zelf de ruimte hebben om te kiezen wanneer zij opengaan en dit niet meer hoeven aan te vragen. We hopen dat dit de winkeliers helpt creatiever te ondernemen.’’.  

pbweek42_verruiming openingstijden