Winkels mogen definitief langer en vaker open

Alle winkels in de gemeente De Ronde Venen mogen voortaan open wanneer zij dat willen. Dit wil het college van B&W voorstellen aan de raad. In de nieuwe verordening winkeltijden mogen winkeliers naar eigen inzicht open op alle dagen van de week, ook op zondag, tussen 06.00 en 22.00 uur. Dit geldt voor de hele gemeente. Het college verwezenlijkt hiermee een belangrijke maatregel uit het coalitieakkoord. De nieuwe winkeltijden verordening wordt op 6 oktober 2022 behandeld in de gemeenteraad.

Meer ruimte om te ondernemen

Sinds Pinksteren dit jaar kregen winkeliers al meer ruimte, aanvragen voor afwijkende openingstijden werden ruimhartig beoordeeld. Wethouder Anja Vijselaar (Economie): ,,Dit college heeft hart voor ondernemers. Met deze nieuwe winkeltijden verordening gaat een lang gekoesterde wens van veel winkeliers in vervulling. Het geeft hen de ruimte en mogelijkheden om creatiever te ondernemen.’’