Wonen aan het Meijert-park in Mijdrecht voor starters en senioren

Tijdens een informatieavond voor omwonenden presenteerde gemeente De Ronde Venen de eerste plannen voor herontwikkeling van de Meijert-locatie in Mijdrecht. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer bouwen voor starters en senioren, groene uitstraling en ruimte voor wandelaars en fietsers. In 3 bijeenkomsten gaven ruim 100 belangstellenden hun mening over de modellen. Deze inbreng wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen.

De Meijert-locatie omvat het terrein van het vroegere zalencomplex ‘De Meijert’ en het huidige terrein van Tennisvereniging Mijdrecht (TVM). Onlangs heeft de gemeente met TVM en de Tennisvereniging De Ronde Vener een intentieovereenkomst gesloten over de samenvoeging van de verenigingen. Hiermee wordt de locatie van De Ronde Vener uitgebreid met padelbanen, extra tennisbanen en een jeu de boulebaan. Zo ontstaat 1 tennislocatie. 

Woningen voor starters en senioren

Door de samenvoeging van de tennisverenigingen ontstaat ruimte voor woningen. De gemeente ziet kansen voor betaalbare woningbouw voor starters en senioren, zowel koop- als huurwoningen. De tennishal maakt geen onderdeel uit van de plannen. De gemeente presenteerde tijdens de informatieavond 3 varianten. Groene uitstraling heeft daarin een belangrijke plek, net als ruimte voor fietsers en wandelaars. 

Omwonenden betrekken bij de uitwerking van de plannen

Wethouder Rein Kroon is blij met de mogelijkheid om woningen te bouwen voor starters en senioren, maar begrijpt de bezorgdheid van omwonenden. “De vraag naar betaalbare starters- en seniorenwoningen is groot. De Meijert-locatie is een prachtige plek om deze woningen te bouwen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de belangen van omwonenden. Daarom betrekken wij ze bij het uitwerken van de plannen.”

Presentatie en reactieformulier via gemeentelijke website

Vanwege de coronabeperkingen, waren bij de informatieavond alleen omwonenden aanwezig. Er wordt een klankbordgroep samengesteld die betrokken wordt bij de uitwerking van de voorstellen. Het is voor de omwonenden mogelijk om t/m 5 oktober aan te melden voor de klankbordgroep via demeijert@derondevenen.nl. Uiteraard staat het ook anderen vrij om te reageren op de plannen. De presentatie, toelichting en een reactieformulier zijn te vinden op www.derondevenen.nl/demeijert.