Woningbouw Het Oosterland, De Meijert en De Maricken II gaat volgende fase in

De gemeenteraad stemde op 10 oktober in met de ruimtelijk kaders voor Het Oosterland, De Meijert en De Maricken II. In de kaders staan de belangrijkste voorwaarden voor deze nieuwbouwprojecten. Samen met de ontwikkelaars werkt de gemeente de plannen de komende maanden verder uit. Met de plannen voor de nieuwbouwprojecten is er ruimte voor in totaal 1.600 woningen. Daarvan is minimaal 30% sociale huur en 15% middeldure huur en/of goedkope koop.

Voor Het Oosterland en De Maricken II gaat de gemeente nu aan de slag met het uitwerken van het be-stemmingsplan. De gemeente verwacht dat inwoners eind dit jaar de eerste tijdelijke ontwerpen kunnen inzien. Volgend jaar doorloopt het nieuwbouwproject De Meijert eenzelfde soort proces. 

Na het vaststellen van het bestemmingsplan start de bouw en verkoop van de woningen

Samen met de ontwikkelaars werkt de gemeente de komende tijd aan de bestemmingsplannen voor de verschillende projecten. Er wordt ook in meer detail gekeken naar bijvoorbeeld het verkeer, het groen en het ontwerp van de woningen. Mensen uit de buurt en geïnteresseerden vraagt de gemeente hierbij om hun mening en ideeën. Dit gebeurt tijdens inloopavonden. Wanneer de gemeente deze avonden organi-seert is nog niet bekend. Als alles volgens planning gaat, dan start de verkoop van de eerste woningen tussen het 3e kwartaal van 2023 en het 1e kwartaal van 2024. Het opleveren van de eerste woningen vindt dan plaats vanaf 2025. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen

Op www.derondevenen.nl/wonen staat een overzicht van alle nieuwbouwprojecten in De Ronde Venen. Via de pagina’s van de verschillende woningbouwprojecten en de andere gemeentelijke kanalen infor-meert de gemeente inwoners en geïnteresseerden over de inloopavonden. Ook is op deze pagina’s het laatste nieuws over de projecten te lezen.