Woningbouw aan de Amstel rond de voormalige Taxicentrale stapje dichterbij

De eerste stap naar de bouw van 18 appartementen op het terrein van de voormalige taxicentrale in Amstelhoek is gezet. Op 29 juni keurde de gemeenteraad het ruimtelijke kader voor dit gebied goed. Het ruimtelijk kader geeft aan hoe de gemeente wil dat het gebied er straks uitziet en hoe het gebruikt wordt.

Woningbouw aan de oever van de Amstel

Aan de oever van de Amstel - op een verwaarloosd terrein - komen straks appartementen. Wethouder Zevenhuizen (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) is blij met de positieve uitkomst van de gemeenteraad: “Een terrein wat al jaren verwaarloosd is, wordt weer in gebruik genomen. Met de voortdurende bevolkingsgroei en de stijgende vraag naar huisvesting betekent de bouw van deze appartementen een welkome uitbreiding van de woongelegenheid in onze gemeente. Amstelhoek heeft onder andere behoefte aan woonruimte voor stellen en alleenstaanden vanaf 65 jaar op korte afstand van de voorzieningen. Kortom, de bouw van appartementen aan de Amstel draagt weer een steentje bij aan de aanpak van het woningtekort.”

Vervolg

Nu het ruimtelijk kader is vastgesteld en bekend is aan welke voorwaarden de woningbouw en de inrichting van het gebied straks moeten voldoen, wordt de ruimtelijke procedure opgestart op basis waarvan de omgevingsvergunning voor de woningplannen verleend kan worden.