Mijdrecht gehele wegafsluiting Aalscholver

Zet dit in mijn agenda

Datum
woensdag 14 december, 2022 van 07:00 tot 15:00

Locatie wegafsluiting
De Aalscholver is ter hoogte van huisnummer 16 op 14 december 2022 van 07.00 uur t/m 15.00 uur in zijn geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers. Voor voetgangers geldt deze wegafsluiting niet. Uiteraard proberen wij de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Reden wegafsluiting
Deze maatregel is nodig i.v.m. de plaatsing van een prefab uitbouw met behulp van een mobiele telekraan.

Heeft u nog vragen? 
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer M. Rozendom van de firma Prefast B.V. via T. 06 – 15 60 7848.