Publicatie Verkeersbesluit (week 01 - 06 januari 2023)

Zet dit in mijn agenda

Van
vrijdag 06 januari, 2023 om 07:00
Tot
maandag 20 februari, 2023 om 07:00

Datum van bekendmaking: 6 januari 2022
Onderwerp: Verkeersbesluiten Aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in Vinkeveen

Aanleiding
Bewoners en bedrijven van de gemeente hebben de mogelijkheid om een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in het openbaar gebied aan te vragen. De gemeente reserveert twee parkeerplaatsen bij zo’n oplaadpunt om hiervan gebruik te kunnen maken. Het oplaadpunt wordt pas geplaatst, zodra een bewoner of bedrijf een aanvraag heeft gedaan.

Besluit
Op grond van de in het verkeersbesluit genoemde overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen in de genoemde straten door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990), onderbord OB504 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Baambrugse Zuwe 82, 3645AJ Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Plaswijk 69, 3645AT Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Herenweg 69a, 3645DH Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Tuinderslaantje 6, 3645EX Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Futenlaan 43, 3645GC Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Plevierenlaan 9, 3645GN Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Schakel 1, 3645GV Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Meerkoetlaan 89, 3645JK Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Meerkoetlaan 117, 3645JL Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Scholeksterlaan 61, 3645KB Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Kievitslaan 1, 3645KJ Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Gruttolaan 3, 3645KN Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Proosdijland 52, 3645LD Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Schakel 51, 3645SJ Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Muyeveld 35, 3645VH Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Waverbancken 11, 3645VP Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Dijkveld 3, 3645VT Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Cuilensmeer 3, 3645WD Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Aetsveld 41, 3645XN Vinkeveen
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Bijleveld 37, 3645XT Vinkeveen


Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.