Publicatie Verkeersbesluit (week 11 - 17 maart 2023)

Zet dit in mijn agenda

Van
vrijdag 17 maart, 2023 om 07:00
Tot
maandag 01 mei, 2023 om 07:00

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:
Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen 

zij, ingevolge artikel 28 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V., Voorschoterweg 52a, Valkenburg, t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 17 maart 2023).
Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.