Publicatie Verkeersbesluit (week 37 - 16 september 2022)

Zet dit in mijn agenda

Van
vrijdag 16 september, 2022 om 07:00
Tot
maandag 31 oktober, 2022 om 07:00

Datum van bekendmaking: 16 september 2022

Onderwerp: Aanwijzen artsenparkeerplaats en algemene gehandicaptenparkeerplaats  aan de Kleiweg in Baambrugge 
Locatie: Kleiweg 1A en het parkeerterrein op de Prinses Margrietstraat in Baambrugge

Aanleiding
Er is voor het adres Kleiweg 1A te Baambrugge een aanvraag gedaan voor het creëren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein voor de Ichthus basisschool op de Prinses Margrietstraat en voor het aanwijzen van een artsenparkeerplaats voor de huisartsen praktijk op de Kleiweg 1A . De gemeente wil mindervaliden in staat stellen om een actief en mobiel leven te leiden. Daarnaast is het van belang dat huisartsen en specialisten die te maken hebben met spoedeisende hulpverlening zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn. 

Besluiten
Op grond van voorstaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij de Ichthus basisschool op het parkeerterrein aan de Prinses Margrietstraat in Baambrugge en een artsenparkeerplaats bij de Kleiweg 1A. Dit betreft het parkeervak dat zo dicht mogelijk gelegen is bij de ingang van de huisartsenpraktijk. Dit wordt gedaan middels het bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de tekst: "arts" en van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990. Het E8 bord van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de tekst: “arts” ter hoogte van de Prins Mauritsstraat 2 te Baambrugge en het E6 bord van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de Prins Mauritsstraat 2 te Baambrugge worden verwijderd.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.