Publicatie Verkeersbesluit (week 38 - 23 september 2022)

Zet dit in mijn agenda

Van
vrijdag 23 september, 2022 om 07:00
Tot
maandag 07 november, 2022 om 07:00

Datum van bekendmaking: 23 september 2022

Onderwerp: Verkeersbesluit voor diverse verkeersmaatregelen op de Hoofdweg in Waverveen 
Locatie: Cliffordweg/Hoofdweg/Waverveensepad


Aanleiding
Op het moment voert de gemeente een grootschalige reconstructie uit van de Hoofdweg in Waverveen.  Dit biedt de mogelijkheid om de inrichting van de weg en de verkeersmaatregelen in overeenstemming te brengen met de categorisering van de weg uit het Beleidsplan Verkeer 2017-2021.

Besluit
Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de verkeersmaatregelen in overeenstemming te brengen met de categorisering van de weg, doormiddel van het aanpassen van de bebording en markeringen op de Cliffordweg/Hoofdweg/Waverveensepad.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.