Bewonersbrief Bovendijk fase 1

Afbeelding 1


Aan de bewoners/gebruikers van dit adresUtrecht, 3 oktober 2022

Onderwerp: Groot onderhoud aan de Bovendijk in Wilnis

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van gemeente De Ronde Venen gaan wij de Bovendijk, tussen de Molenland en de N212, vernieuwen. Dit betekent dat de dijk opgehoogd wordt en dat de fundering en het asfalt wordt vernieuwd. Wij begrijpen dat dit impact heeft. Om overlast zo veel mogelijk te beperken en om te zorgen dat de woningen, woonarken, golfclub en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar blijven, wordt het werk in 7 fases uitgevoerd (zie figuur 1).

In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden in Fase 1. Twee weken voor aanvang van een nieuwe fase ontvangt u een nieuwe brief.

Afbeelding 2

Figuur 1 Fasering reconstructie Bovendijk

Wat gaat er wanneer waar gebeuren?

 • Ter voorbereiding op de reconstructie van de Bovendijk starten we op maandag 24 oktober met het kappen van 112 bomen. We realiseren ons goed dat de bomenrij langs de Bovendijk een grote belevingswaarde voor de bewoners heeft, daarom leggen we graag uit waarom de bomen gekapt moeten worden:

  • De bomen onttrekken veel water uit de veendijk, het gevolg is dat de rijbaan verzakt en de dijk minder stabiel wordt;

  • Een aantal bomen is ziek;

  • Door het ophogen van de dijk, wordt de stabiliteit van de bomen aangetast.Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden worden nieuwe bomen geplant. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe geplant. Dit doet de gemeente in overleg met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 • Op maandag 31 oktober starten wij met de werkzaamheden van Fase 1. Deze fase is vanaf de Molenland tot de Watertuin (zie Figuur 2)


Afbeelding 3

Figuur 2 Fase 1

We voeren de volgende werkzaamheden uit:

 • Bermen aanvullen

 • Asfalt verwijderen

 • Fundering aanbrengen

 • Aanbrengen drempel

 • Aanbrengen straatwerk inritten

 • Aanbrengen asfalt


Hinder

De Bovendijk is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven aan de Bovendijk zijn bereikbaar vanaf de N212. Voor aanwonenden van de fase waar wij aan het werk zijn (Fase 1), proberen wij de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te waarborgen. Op momenten waarop dit niet kan (verwijderen en aanbrengen verharding), stemmen wij dit tijdig met u af.


Werktijden

Wij werken op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Onze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij slecht weer kan het werk uitlopen.


Afval

U kunt uw afval op de reguliere dagen langs de weg zetten en wij zorgen ervoor dat het in de vuilniswagen terecht komt.


Nood- en hulpdiensten
Nood- en hulpdiensten kunnen altijd via het fietspad langs de werkzaamheden.

Begrip

Werken aan de weg brengt voor u helaas ongemak met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Toch kunt u (beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede bereikbaarheid.


Informatie tijdens de werkzaamheden
Om de voortgang van de werkzaamheden te volgen, download gratis de Dirk-app via de App Store of Google Play. U kunt ook de QR-code scannen met de camera van uw telefoon en dan komt u direct bij de juiste app uit.Afbeelding 4

Vragen
Werken aan de weg brengt helaas hinder met zich mee. Wij hopen op uw begrip. Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager van het werk .U vindt de contactgegevens onder in deze brief.

Met vriendelijke groet,

Ook namens gemeente De Ronde Venen,


Karla Vendrig
Omgevingsmanager
karla@dvandersteenbv.nl

0650 81 69 78