Verkeersbesluit (week 47 - 25 november 2022)

Zet dit in mijn agenda

Van
vrijdag 25 november, 2022
Tot
dinsdag 10 januari, 2023

Onderwerp: instellen 30 km/h zone Doctor J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel, Dokter van Den Berglaan en aanpassing voorrang diverse kruisingen

Aanleiding
De gemeente gaat asfalt onderhoud uitvoeren op de Doctor. J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel en Dokter van Den Berglaan in Mijdrecht. Dit biedt de mogelijkheid diverse verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen.

Besluit
Op grond van in het verkeersbesluit opgenomen overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Doctor J. van der Haarlaan, Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel en Dokter van Den Berglaan op te nemen in de 30 km/h zone. Het verwijderen van de borden B3 en B6 op de Leicester, Rozenobel en Dokter van Den Berglaan.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 D Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.